WELKOM

 

Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen & lichaamsgerichte Therapieën


Taohealing,een praktijk voor lichamelijke therapiën ,gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskunde begeleidt je naar een gezonder evenwicht waarin zowel het fysieke maar ook mentale welbevinden hand in hand gaan -

 

Actief ondersteunen door lichamelijke natuurgeneeskundige therapieën zoals TuiNa  & Shiatsu Massage TherapieKlankmassagetherapie alsook individuele begeleiding & workshops gericht op voeding & bewegen kan helpen om tot een andere,passendere leefstijl te komen   

 
Mijn werkwijze is gebaseerd op de TAO,onderdeel van de filosofie achter de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) die als volgt kan worden omschreven:
Het woord Tao (道) betekent 'de Weg' en vormt het kernbegrip van het taoïsme, waaraan het ook zijn naam ontleent. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit.Volgens het taoïsme bevindt alles zich in een perfecte harmonie die niet statisch is, maar in voortdurende verandering. Het evenwicht wisselt steeds en niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. 
Wie met de stroom van verandering mee gaat, kan de volmaakte mens worden

Ik ben in mijn werkwijze gericht op het actief ondersteunen van disbalansen/ klachten die om een holistische aanpak vragen i.p.v. een pilletje om je hoofd 'rustig' te krijgen-  samen kijken naar de psycho-somatische relatie  (lichaam/geest zijn immers een éénheid) van de klacht is een vast onderdeel van een therapeutisch consult; ook is advies rondom leefstijl en voedingsgewoonten een steeds belangrijker thema geworden om van binnenuit te kunnen helen,yin & yang in balans te pendelen.    

 Therapeutische TuiNa /Shiatsu/Natuurgeneeskunde wordt door de aanvullende polis van de meeste zorgverzekeraars vergoedt - overige behandelingen zijn van vergoeding uitgesloten. Informeer bij je zorgverzekeraar of 'natuurgeneeskundige behandelingen' ook in 2020 worden geaccepteerd. 

 De volgende prestatiecodes worden door de meeste zorgverzekeraars geaccepteerd:

24102- 24105-24005

 

Tuina 24105

Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.

 

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

 

Shiatsu therapie/massage 24102

Shiatsu is een Japanse massagemethode waarbij de drukpunten in de meridianen, de energiekanalen van het lichaam, behandeld worden. ‘Shi’ betekent vinger en ‘atsu’ betekent druk. Alvorens met de shiatsubehandeling van start te gaan, zal de therapeut eerst informeren naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

 Informeer bij je verzekeraar of vergoeding van aan de code gerelateerde behandelvormen voor vergoeding in aanmerking komt.

"Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl