WELKOM

 

Praktijk voor Oosterse Geneeswijzen & lichaamsgerichte Therapieën

COVID-19 Coronavirus UPDATE 25-3

Na uitgebreid overleg met het RIVM & de lokale GGD alsook volgens de richtlijnen van mijn beroepsvereniging CAT-collectief heb ik besloten mijn PRAKTIJK OPEN TE STELLEN   voor cliënten met klachten in de nek-,schouder- & rugregio ( of voor voedings- beweegadvies) waarbij  een  Shiatsu-behandeling op een ergonomische behandelstoel (die zowel vlak vóór alsook direct na de behandeling wordt desinfecteerd ) zal plaatsvinden. 

Uiteraard zijn allëén klachtenvrije cliënten welkom!   

Neem voor meer info VRIJBLIJVEND contact met mij op via dit FORMULIER
 Therapeutische TuiNa /Shiatsu/Natuurgeneeskunde wordt door de aanvullende polis van de meeste zorgverzekeraars vergoedt - overige behandelingen zijn van vergoeding uitgesloten. Informeer bij je zorgverzekeraar of 'natuurgeneeskundige behandelingen' ook in 2020 worden geaccepteerd. 

 De volgende prestatiecodes worden door de meeste zorgverzekeraars geaccepteerd:

24102- 24105-24005

 

Tuina 24105

Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.

 

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

 

Shiatsu therapie/massage 24102

Shiatsu is een Japanse massagemethode waarbij de drukpunten in de meridianen, de energiekanalen van het lichaam, behandeld worden. ‘Shi’ betekent vinger en ‘atsu’ betekent druk. Alvorens met de shiatsubehandeling van start te gaan, zal de therapeut eerst informeren naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

 Informeer bij je verzekeraar of vergoeding van aan de code gerelateerde behandelvormen voor vergoeding in aanmerking komt.

"Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl